Keskiviikko, 5.8.2020 
Salme, Sanelma
Ruoka

Kuluttajat suosivat suomalaista lihaa ja toivovat läpinäkyvyyttä tuotantoketjuun

  • Karjalainen
  • Marko Puumalainen
Suomalaiset arvostavat kotimaista sianlihaa. Suomalaiset arvostavat kotimaista sianlihaa.

Kuluttajat suosivat kotimaisia lihatuotteita ja luottavat suomalaisen ruokaketjun toimintaan. Lisätietoa kuitenkin kaivataan erityisesti eläinten hyvinvoinnista ja tuoteturvallisuudesta. Mieluiten tietoa haetaan ostohetkellä tuotepakkauksista.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n vuoden alussa teettämässä kyselyssä kartoitettiin kuluttajien näkemyksiä sianlihaketjun vastuullisuudesta ja tiedontarpeista. Kyselyyn vastasi 1000 kuluttajaa.

Suomalaiset arvostavat suomalaista sianlihaa

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista sanoi ostavansa kotimaista sianlihaa, koska haluaa suosia kotimaista tuotantoa.
– Myös ostotilanteissa tehdyissä haastatteluissa kotimaisuus nousi yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä, joita katsottiin tuotepakkauksesta tai hyllyltä, MTT:n tutkija Katriina Penttilä täydentää.

Kotimaisia tuotteita suositaan, sillä suomalaisiin tuotantotapoihin ja tuotteiden turvallisuuteen luotetaan enemmän kuin ulkomaalaisiin. Lähes kaksi kolmasosaa vastanneista uskoo, että eläimen hyvinvointiasiat on hoidettu paremmin kotimaassa.

Lihan alkuperällä on kuluttajille edelleen suuri merkitys. Ostotilanteessa ostopäätökseen vaikuttavat myös monet muut tekijät, kuten hinta, päiväys ja tuotteen ulkoiset ominaisuudet.

Lisätietoa tuotantoketjusta kaivataan

Kyselyn mukaan noin 40 prosenttia kuluttajista haluaisi saada nykyistä enemmän tietoa sianlihan tuotantoketjusta. Lisää tietoa halutaan erityisesti jäljitettävyydestä, tuoteturvallisuudesta ja eläinten hyvinvoinnista.

– Kuluttajat haluaisivat tietää tuotteen koko reitin tilalta kauppaan, teurastus- ja valmistusmaasta pakkausmaahan, sekä eläimen jäljitettävyyden tilalle saakka.

Tuoteturvallisuuteen liittyen tietoa halutaan lisäaineiden käytöstä, käytännöistä tuoteturvallisuuden varmistamiseksi ketjun eri osissa, eläimien saamien antibioottien määrästä ja GMO-muunnellun rehun käytöstä ruokinnassa. Eläinten hyvinvoinnin osalta lisätietoa kaivataan erityisesti eläinten terveystilanteesta sekä tilalla tehdyistä eläinten hyvinvointia edistävistä toimista.

Läpinäkyvyydellä luottamusta

Kyselyssä selvitettiin myös kuluttajien luottamusta eri sianlihaketjun toimijoiden viestintään. Vahvimmin kuluttajat (yli puolet vastanneista) luottavat viranomaisten viestintään.
– Mielenkiintoista kyllä, toiseksi luotettavimpana nähdään maatilayritysten oma viestintä, jota käytännössä tällä hetkellä on hyvin vähän, toteaa Penttilä.

Luottamusta tulisi kuitenkin pyrkiä lisäämään, sillä yksi kymmenestä vastaajasta vastasi, ettei luota kenenkään viestintään. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden viestintään luottaa 30 prosenttia, kaupan viestintään 16 prosenttia ja eläinsuojelujärjestöjen viestintään vain yksi prosentti vastaajista.

 

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 1€ 1 kuukausi