Keskiviikko, 1.4.2020 
Peppi, Raita, Pulmu
Kotimaa

Tietojenkäsittelytieteen opiskelijat pääsevät sote-datan kimppuun Joensuussa

  • Karjalainen

Siun sote, Itä-Suomen yliopisto ja FCG Prodacapo Group solmivat marraskuun alussa sopimuksen siitä, että yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijat voivat tehdä opinnäytetöitään Siun soten toiminnan ja talouden tunnusluvuista syntyvästä sosiaali- ja terveysdatasta.

Data ei sisällä henkilötietoja, vaan potilas- ja asiakastietojärjestelmistä tuodaan numeraalista tietoa muun muassa hoitoajoista, jonotilanteesta ja siitä, kuinka paljon eri palveluissa on käynyt asiakkaita. Data sisältää myös tietoa palvelujen laadusta ja kustannuksista.

Siun soten ja FCG Prodacapon yhteistyönä on kehitetty aivan uudenlainen integroituneen sote-palveluverkoston hallinta- ja analysointijärjestelmä - Prodacapo Region, jonka keskeisiä elementtejä ovat monipuolinen kustannuslaskenta sekä alueellisen toiminnan suorituskyvyn mittaus.

Järjestelmä yhdistää eri lähteistä tulevan tiedon ja mahdollistaa ajantasaiseen tietoon perustuvan johtamisen.  Prodacapo Region saadaan Siun soten esimiesten käyttöön jo tämän vuoden marraskuussa, ja nyt solmittu yhteistyösopimus tähtää sen suunnitelmalliseen jatkokehitykseen.

 – Meillä on käytössämme suuri määrä sekä omista että kansallisista järjestelmistä kertyvää dataa, joka sisältää mielettömän potentiaalin päätöksenteon ja tiedolla johtamisen apuvälineeksi. Käynnistämme nyt yhteistyön, missä Itä-Suomen yliopisto tarjoaa uusinta tutkimustietoa, menetelmäosaamista ja opiskelijaresursseja. Siun soten, yliopiston ja FCG Prodacapo Groupin yhteistä kehittämistyötä ohjaavat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan johtamisesta kumpuavat tarpeet, ICT edellä ei mennä, toteaa tyytyväisenä Siun soten kehittämisjohtaja Anu Niemi.

Siun sotelle yhteistyö antaa lisäresursseja, tietoa ja taitoa, uusia ohjelmisto- ja tietokantaratkaisuja sekä myös mahdollisuuden palkata osaavia vastavalmistuneita, jotka ovat jo entuudestaan tuttuja.

Itä-Suomen yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitokselle sosiaali- ja terveystieto taas avaa uusia mahdollisuuksia päästä kehittämään menetelmiä ja analysoimaan tuloksia yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

 - Yhteistyön myötä yliopistolle saatava sosiaali- ja terveystieto avaa meille erinomaisen laskennallisen käsittelyn sovelluskohteen. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen koneoppimisen ja tilastotieteen tutkimusalueille tällainen data on hyvin ainutlaatuista, kertoo tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari.

 - Laitoksemme opiskelijoille tulee mahdollisuus tehdä opinnäytetöitä tähän ainutlaatuiseen dataan liittyen. He saavat hyvät työelämävalmiudet yhteistyöstä ja tähän aiheeseen liittyen voivat myös jatkaa opintoja tohtorin tutkintoon saakka.

 Myös FCG:lle tutkimusyhteistyö Siun soten ja yliopiston kanssa on strateginen panostuskohde.

 - Siun sote on ollut FCG:lle viime vuosina merkittävä kehityskumppani. Tutkimusyhteistyön avulla tavoittelemme innovaatioita, osaamisen kehittymistä ja yrityksemme tunnettuuden lisäämistä alan opiskelijoiden keskuudessa. Odotamme innolla yhteisiä hankkeita, sanoo FCG Prodacapo Groupin toimitusjohtaja Kari Lappalainen.

Sosiaali- ja terveysdatan uudentyyppinen hyödyntäminen avaa monia mahdollisuuksia.

Reaaliaikaisen seurannan kehittäminen mahdollistaa Siun sote asiakkaille paremman, nopeamman ja tehokkaamman hoidon. Se auttaa ennakoimaan palveluiden kysyntää ja ohjaamaan resursseja.

Tulevaisuudessa voidaan esimerkiksi automatisoida lonkkaleikkauspotilaiden sekä hengitystie- ja virtsatieinfektioiden hoitopolkujen läpivirtausaikojen seurantaa. Toisaalta voidaan automatisoida seurantaa siitä toteutuvatko potilaille tehdyt lupaukset hoitoon, hoitoaikoihin ja jonotusaikoihin liittyen.

Yksittäiset työkalut reaaliaikaiseen seurantaan voivat olla osa tai kokonaan lopputyöaiheita.

Nyt avautuvalla yhteistyöllä saadaan myös työkaluja tiedon louhintaan ja näillä työkaluilla voidaan automaattisesti koota yhteen hajautettua tietoa. Kolmantena keskeisenä uuden yhteistyön hyötynä tulevat myös ohjelmistoratkaisut ja niiden kehittäminen.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 5€ 5 viikkoa
  • Kuuntele Iskelmä Rexiä verkossa
  • Kuuntele Radio City Joensuuta verkossa