Maanantai, 26.8.2019 
Ilmi, Ilma, Ilmatar
Kotimaa

Metsäneuvoja X: Omistajilta pimitetään tietoa

Tarjoamme metsänomistajille neuvontaa, kuinka hoitaa metsiään järkevästi. Usein vain on niin, että sama taho on sekä neuvoja että suosittelemiensa toimenpiteiden toteuttaja. Siitä seuraa ongelmia.

Teemme metsäsuunnitelmia, joissa selvitetään metsän nykytila ja ehdotetaan, miten metsää kannattaisi hoitaa. Suunnitelmassa voidaan suositella taimikon harvennusta, ojien kaivamista tai hakkuita.

Samasta metsätilasta voi saada aivan erilaiset neuvot riippuen siitä, kuka suunnitelman sattuu tekemään. Johtopäätöksissä näkyvät usein metsäneuvojien omat arvot.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Metsänomistajan ei ole pakko hakata metsiään, vaan hän voi tehdä rahaa myös suojelemalla. Tietyt kriteerit täyttävä metsä kelpaa vapaaehtoisen Metso-metsiensuojeluohjelman kauppakohteeksi. Ohjelmassa maanomistaja saa korvauksia siitä, että myy metsätilansa tai sen puuston yksityiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Metsäneuvojan pitäisi pystyä kertomaan omistajalle eri vaihtoehdoista. Jos neuvoja on puolueeton, metsänomistaja voi tehdä päätökset omien arvojensa mukaisesti.

Metso-ohjelma on ollut olemassa jo kymmenen vuotta, mutta silti osa neuvojista vaikenee suojelukaupasta. Syynä voi olla koulutuksen puute tai se, ettei metsäneuvoja hyväksy luonnonsuojelua. Osa metsäneuvojista on metsäteollisuusyritysten palveluksessa, osa työskentelee pienemmissä yrityksissä.

Jos metsäsuunnitelman laatii puuta ostava teollisuusyritys, luonnollisesti se haluaa johdatella metsänomistajan puukauppojen tekoon korjuun kannalta tehokkaalla tavalla. Tällöin metsäneuvoja suosittelee avohakkuuta, jonka jälkeen voi myydä uudistamistöitä: maanmuokkausta ja taimia.

Metsänomistajat saavat, mitä tilaavat, kun he tinkivät metsäsuunnitelman hinnasta. Puuta ostavat yritykset tarjoavat neuvontaa vaikka tappiolla, sillä sitä kautta he pääsevät metsänomistajan iholle ja edistämään omia tavoitteitaan.

Markkinoilla on myös pienempiä, yhden tai muutaman työntekijän metsäneuvontayrityksiä. Ne eivät voi myydä metsäsuunnitelmia tappiolla, mutta pienempi firma voisi tarjota lausunnon, joka aidosti ottaisi huomioon metsänhoidon eri vaihtoehdot.

Metsänomistajan edun mukaista voi olla hakea pikavoittoja hakkuilla, mutta yhtä lailla omistajan oikeus on korostaa virkistysarvoja tai luonnonsuojelua.

Metso-ohjelman kriteerit täyttävissä suojelukaupoissa tulot ovat verovapaita. Metsänomistajan taloudellinen tulos riippuu kohteesta: luonnonsuojeluun annettavasta metsästä voi saada huonommin tai paremmin tuottoa kuin hakkuukaupasta.

On tapauksia, joissa omistajalle olisi sopinut myydä metsä suojeluun hakkuuta pienemmällä hinnalla. Silti metsään on hakattu aukko, kun kukaan ei ole kertonut maanomistajalle vaihtoehdoista.

Esimerkiksi eräs vanhapoika jätti perikunnalleen lahopuustoisen koivikon, joka oli valkoselkätikan elinympäristöä. Perintöverot olivat tulossa maksettavaksi, toisilleen etäiset sukulaiset eivät halunneet yhteisomistusta, eikä yksittäisillä kuolinpesän osakkailla ollut mahdollisuutta ostaa koko metsää.

Yksi neuvoja suositteli kiireellistä avohakkuuta ja sen jälkeen uudistustöitä. Toinen kertoi suojelumahdollisuudesta – ja se oli perikunnalle paras ratkaisu. Perintöverojen jälkeen rahaa jäi vielä jaettavaksikin.

Osalle perikunnasta suojelu oli tärkeä asia. Setä ei ollut metsää hakannut, joten sitä ei haluttu hakata hänen kuoltuaankaan.

Palstalla eri alojen ammattilaiset kertovat asioista, joista ei voi puhua omalla nimellä. Palsta ilmestyy joka toinen viikko.

  • Kuuntele Iskelmä Rexiä verkossa
  • Kuuntele Radio City Joensuuta verkossa