Keskiviikko, 14.11.2018 
Iiris
Kotimaa

Mies sai sakot lähdealueen tärvelemisestä Tohmajärvellä

  • Karjalainen
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi 58-vuotiaan miehen 30 päiväsakkoon vesilain luparikkomuksesta ja vesilain rikkomisesta. Miehen tuloilla sakon yhteismääräksi tuli 840 euroa.

Mies oli ojittanut omistamallaan kiinteistöllä Tohmajärvellä noin 60 metrin pituisen lähteikköalueen, joka koostui 10 metriä leveästä tihkupinnasta 30 metrin matkalla muuttuen lähdealtaiksi ja niitä yhdistäviksi norouomiksi, jotka jatkuivat 30 metrin matkan ja päättyivät lähteiköltä kaivettuun ojaan.

Mies teki alueelle kaksi erillistä ojaa. Toinen, noin 60 metrin pituinen oja kaivettiin alueella olleen vanhan ojan kohdalle sitä selkeästi syvemmäksi ja leveämmäksi sillä seurauksella, että lähteestä tihkui pohjavettä ojan seinämän läpi ojaan.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Ojasta kaivettiin lähteeseen lyhyitä pistoja, joita pitkin pohjavettä virtasi ojaan ja myös purkautui suoraan ojan pohjalle. Näiden toimien seurauksena ojassa virtasi suuri määrä lähteiköstä valunutta pohjavettä.

Toinen kaivettu oja alkoi lähdealtaasta, jolloin lähteestä virtasi vettä ojaan. Lähteikköalueen kuusivaltaisessa lähdekorvessa kasvoi mittava harsosammalesiintymä. Harsosammal on lajina valtakunnallisesti vaarantunut ja kuuluu erityisesti suojeltaviin lajeihin.

Lähdekorpi taas kuuluu luontotyyppinä lehtokorpiin, jotka luokitellaan Pohjois-Karjalassa erityisen uhanalaisiksi. Kaivetut ojat vaaransivat lähteikön luonnontilan.

Vesilain mukaan hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin vähäisestä ojituksesta valvontaviranomaiselle vähintään 60 vuorokautta ennen ojitukseen ryhtymistä. Tätä mies ei ollut tehnyt selittäen, ettei tiennyt sen olleen tarpeellista, koska hänen mukaansa kyseessä oli vähäinen ojitus.

Lieventäväksi asianhaaraksi katsottiin se, että mies oli aikaisemmin ennallistanut aiemmin ojitettua lehtokorpea, vaikka nyt ryhtyikin sitä laajemmin ojittamaan. Mies oli tehnyt ennallistamistoimet oma-aloitteisesti ja asianmukaisesti, jolloin lähteikön vedenpinta oli noussut vähintään sille tasolle, jolla se oli ennen ojitusta ollut.

Ennallistamisen ansiosta alueen harsosammal oli palautunut ennalleen. Lieventämisperusteen vaikutus rangaistukseen oli 10 päiväsakkoa.

Sen vaikutusta rangaistukseen pienensi kuitenkin se, että hänellä oli uuden ojituksen tultua ely-keskuksen tietoon aihe odottaa lupaviranomaisen ennemmin tai myöhemmin velvoittavan hänet ennallistamaan lähdealueen.

  • Kuuntele Iskelmä Rexiä verkossa
  • Kuuntele Radio City Joensuuta verkossa