Torstai, 13.12.2018 
Seija
Kotimaa

Itä-Suomen yliopiston väitöstutkimus: Neuvostoajan tavat ohjaavat yhä venäläisten matkailua

  • Jani Leinonen
  • Pentti Väistö

Neuvostoliiton ajan käyttäytymisen ja toiminnan tavat ohjaavat yhä venäläisten matkailun käytänteitä, vaikka heillä onkin nykyisin matkustamisen vapaus, osoittaa Itä-Suomen yliopistossa ensi viikolla tarkastettava filosofian maisteri Ekaterina Miettisen väitöstutkimus.

Sukupuoli sekä ammatilliset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat tutkimuksen perusteella yksilöiden kokemuksiin vapaudestaan sekä matkailun vaihtoehtojen määrästä. Tutkimus myös vahvistaa käsitystä siitä, etteivät länsimaisen kulttuurin kehykset sovellu täysin venäläisen kulttuurin tutkimukseen.

Suomessa venäläiset ovat suurin ulkomainen matkailijaryhmä. Muutaman heikomman vuoden jälkeen heidän yöpymisensä Suomessa kääntyivät taas kasvuun ja tammikuussa venäläisten osuus oli lähes 25 prosenttia kaikista ulkomaisista yöpymisistä. Vuonna 2017 venäläiset tekivät yli 40 miljoonaa matkaa ulkomaille.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Neuvostoliiton aikakaudella tilanne oli toinen, kun hallitus rajoitti matkustusmahdollisuuksia. Neuvostoliiton romahtaminen avasi uusia mahdollisuuksia matkailuun ja teki venäläisten matkailusta kansainvälisen ilmiön. Matkailulla on nykyisin venäläisten elämässä suuri rooli, vaikka taloudellinen tilanne ja ruplan kurssi vaikuttavatkin ostoskäyttäytymiseen.

Miettinen tarkasteli tutkimuksessaan Neuvostoliiton ja Venäjän aikana eläneiden korkeasti koulutettujen naisten kertomuksia elämästään ja matkailustaan elämänkaarensa aikana. Tutkimuksessa selvitettiin, miten kulttuuri, erilaiset käyttäytymisen ja toiminnan tavat sekä sukupuoli vaikuttavat siihen, miten venäläiset naiset tulkitsevat matkailuun liittyviä elämäntarinoitaan ja millaisia merkityksiä he antavat matkailukäytännöilleen.

Tutkimus osoittaa, että taloudellisesti paremmassa asemassa olevat naiset näkivät neuvostomatkailun käytänteitä ja sääntöjä paremmassa valossa. Lisäksi he arvioivat, että Neuvostoliiton aikana kaikilla oli samanlaiset mahdollisuudet. Tutkimuksesta käykin ilmi, että yksilön tahdolle on tilaa ja omien kiinnostuksen kohteiden merkitys on osa ideologiaa jopa yhteiskunnan pakottavan vaikutuksen alla. Hallinnon rajoituksista huolimatta ihmisen sisäinen vapaus on hänen päätettävissään.

Neuvostoliiton aikana ihmiset eivät kuitenkaan voineet ilmaista yksilöllisyyttään kulutuksen tai matkailun kautta. Tutkimukseen osallistuneet naiset tulkitsivat omaa matkustushistoriaansa julkisen ja yksityisen todellisuuden kautta. Julkinen pitää sisällään hallinnon ja yhteiskunnan määrittelemiä oikeita tapoja elää ja olla. Yksityinen puolestaan käsittää kotielämän ja jokapäiväisen arjen. Edelleen neuvostoajan matkailukäytänteillä oli merkitystä naisten nykyiseen matkustuskäyttäytymiseen.

Lähde: Itä-Suomen yliopiston tiedote

  • Kuuntele Iskelmä Rexiä verkossa
  • Kuuntele Radio City Joensuuta verkossa