Tulosta tämä sivu
Kotimaa

Ilmastonmuutos voi näkyä jopa perhekoossa – kyselyn mukaan suomalaiset jättävät hankkimatta lapsia ilmastosyistä

Kyselyssä 16 prosenttia sanoo jättäneensä lapset hankkimatta ilmastosyistä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN Kyselyssä 16 prosenttia sanoo jättäneensä lapset hankkimatta ilmastosyistä. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN
Ilmastonmuutos vaikuttaa suomalaisten kulutus- ja käyttäytymistottumuksiin, ilmenee uudesta kyselystä.

Kyselyn mukaan 41 prosenttia suomalaisista on esimerkiksi vähentänyt punaisen lihan kulutusta torjuakseen ilmastomuutosta. Luonnonvarakeskus Luken vuoden 2017 tilastossa punaisen lihan kulutus suomalaista kohti laski aavistuksen verran edellisestä vuodesta. Uudempia tietoja Lukella ei vielä ole.

–  Kuluttajakäyttäytymisen muutokset ovat kiinnostava ja vaikea tutkimuskohde monestakin syystä, sanoo tutkijatohtori, ympäristötutkija Panu Pihkala Helsingin yliopistosta.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Hän huomauttaa, että osa tutkimuksista, esimerkiksi suomalaisten lihankulutuksesta, kuvastavat ilmiötä koko sen laajuudessa. Vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon on olemassa ihmisiä, jotka ovat vähentäneet lihansyöntiään, pitäneet sen samalla tasolla tai ehkä lisänneet sitä.

–  Suomalainen ilmastokeskustelu on viime syksystä alkaen ollut intensiivisempää kuin ehkä koskaan. Kellään tuskin on toistaiseksi tarkkaa käsitystä siitä, miten paljon tämä keskustelu on vaikuttanut kuluttajien käyttäytymiseen, ja onko olemassa merkittäviä käyttäytymismuutoksia, jotka ovat niin tuoreita, että niistä ei vielä ole tilastotietoja. Siksi tämä uusi tutkimus on erityisen kiinnostava.

Lisäksi ihmiset Pihkalan mukaan usein toivovat olevansa parempia kuin ovatkaan. Tällaista dynamiikkaa saattaa esiintyä myös kyselyihin vastattaessa.

"Turhan pessimististä päättää olla hankkimatta lasta ilmastosyistä"

Kyselyssä 16 prosenttia sanoo jättäneensä lapset hankkimatta ilmastosyistä.

–  Tämä on todella järisyttävää ja surullista, sanoo Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ympäristöekonomian tutkija Markku Ollikainen STT:lle kyselyn julkistamistilaisuudessa Helsingissä tiistaina.

Ollikaisen mielestä on turhan pessimististä päättää olla hankkimatta lasta ilmastosyistä.

–  Minulla on paljon isompi luotto ihmisen mielen luomisvoimaan ja yhteiskuntien kykyyn sopeutua, Ollikainen sanoo.

Pihkala lähestyy lukua toisesta näkökulmasta. Hän kutsuu sitä pysäyttäväksi, muttei usko sen kertovan koko totuutta.

–  Tässä voi osin olla kyse siitä, että osa suomalaisista on aikoinaan päätynyt lapsettomaksi eri syistä. Moni kuitenkin on sitä mieltä, että jokaisen pitää kantaa kortensa kekoon ja etsii omasta elämäntilanteestaan ja käyttäytymisvalinnoistaan tapoja, joilla on osallistunut ilmasto-ongelman ratkaisemiseen.

Pihkala muistuttaa, että lasten hankkimatta jättäminen ilmastosyistä on noussut julkiseen keskusteluun voimakkaammin viimeisen vuoden aikana.

On ihmisiä, jotka valitsevat lapsettomuuden ilmastokriisin takia.

–  Lisäksi on huomattavan paljon nuoria aikuisia, joiden perheen perustamisaikeisiin ilmastonmuutos vaikuttaa siten, että huoli lisääntyy, vaikka lapsia yritettäisiinkin saada, Pihkala sanoo.

Ilmastoahdistus uhkaa

Suomalaiset sälyttävät suurimman vastuun ilmastonmuutoksen torjunnasta suurille maille, mutta ovat sitä mieltä, että tavallisten ihmisten vastuu on melkein yhtä suuri.

Sekä Ollikainen että Pihkala pitävät tätä ongelmallisena.

Ollikainen huomauttaa, että pienet ilmastoteot ovat yksilön kannalta hyviä, mutta eivät johda systeemiseen muutokseen. Hän sanoo, että yhteiskunnallisilla toimilla ja poliittisilla päätöksillä on suurempi merkitys ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Pihkala on lisäksi huolestunut yksilön syyllisyydentunteesta.

–  Käsillä olevat ongelmat ovat niin suuria, että niiden ratkaisemiseksi vaaditaan laajoja yhteiskunnallisia ja poliittisia päätöksiä. Jos keskustelu painottuu yksilön vastuuseen ja valintoihin, voi se aiheuttaa ahdistusta.

Kyselyn mukaan 17 prosenttia suomalaisista kokee suoranaista ilmastoahdistusta. Ahdistusta kokevia ryhmiä ovat ennen kaikkea naiset, 18–34 -vuotiaat, suurissa kaupungeissa asuvat ja opiskelijat. Pihkala pitää kiinnostavana ja jopa hivenen uutena, että myös yrittäjät ja johtavissa asemissa olevat kyselyn mukaan kuuluvat eniten ilmastoahdistuksesta kärsiviin ryhmiin.

–  He joutuvat ja pääsevät käytännössä miettimään, miten heidän omassa tehtävässään tulisi huomioida ilmastonmuutoksen torjunta sekä yrityksen taloudellisen tuloksen että eettisen vastuun näkökulmista.

Kyselyn "Suomalaisten suhtautuminen sähkö- ja energia-alaan, erityisesti ilmastonmuutoksen kannalta" on teettänyt energiayhtiö Loiste ja toteuttanut Taloustutkimus. Kyselyyn vastasi 1  048 suomalaista 23.–28. tammikuuta. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 1€ 1 kuukausi