Tulosta tämä sivu
Kotimaa

Porot kärsivät laidunten pirstaloitumisesta ja jäkälien vähentymisestä

Talvilaidunten nykytilan parantaminen edellyttäisi Luken mukaan kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia porolaidunten hoitosuunnitelmia. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN Talvilaidunten nykytilan parantaminen edellyttäisi Luken mukaan kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia porolaidunten hoitosuunnitelmia. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN
Porotalous kärsii laidunmetsien muuttumisesta ja pirstaloitumisesta sekä jäkälien vähentymisestä, ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke) porolaiduninventoinnista.

Luken mukaan syynä on suurelta osin poronhoidon, metsätalouden ja laajenevan maankäytön erillis- ja yhteisvaikutuksista. Myös ilmastomuutos vaikuttaa todennäköisesti jäkäliköiden heikkenemiseen.

–  Tilastoanalyysien perusteella koealojen jäkäläbiomassoihin vaikuttavat selvimmin laidunnuksen vuodenaikainen ajoittuminen, porotiheydet ja metsätalouden aiheuttamat muutokset metsien rakenteessa ja vanhojen metsien määrissä, kertoo Luken erikoistutkija Jouko Kumpula.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Hänen mukaansa talvilaidunten tilan parantaminen edellyttäisi monipuolisia toimenpiteitä poronhoidossa, metsien käsittelyssä ja maankäytön suunnittelussa.

Vuosina 2016–2018 tehdyssä inventoinnissa käy ilmi, että yhtenäisimmät ja laadultaan parhaat alueet sijaitsevat varttuneiden ja vanhojen metsien jäkälälaitumilla Metsä-Lapin laajoilla suojelualueilla.

Heikoimmat talvilaitumet sijaitsevat poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa. Siellä metsien rakennetta hallitsevat hakkuualueet, taimikot ja nuoret kasvatusmetsät sekä muu maankäyttö.

Muuta maankäyttöä ovat asutus, matkailu, maanviljely, kaivokset, turvetuotanto ja tiet.

Pohjoisen tunturi- ja erämaapaliskunnissa muun maankäytön vaikutus laitumiin on vielä verrattain pientä. Jäkäläbiomassa on kuitenkin vähentynyt kolmanneksella kymmenessä vuodessa. Samaan aikaan varpujen ja sammalten määrät ovat lisääntyneet merkittävästi.

Kuluneimmat jäkäliköt sijaitsevat Tunturi-Lapin ja Keski-Lapin paliskunnissa, joissa ei ole selvää laidunkiertoa talvi- ja kesälaidunten välillä.

Laidunmetsät tärkeitä poroille

Talvilaidunten nykytilan parantaminen edellyttäisi Luken mukaan kokonaisvaltaisia ja pitkäaikaisia porolaidunten hoitosuunnitelmia. Poronhoidossa paliskuntien laidunkiertojärjestelmien kehittäminen sekä poromäärien säätelyn tarpeet ja mahdollisuudet tulisi huomioida.

Metsätaloudessa suojelualueiden ulkopuolella olevien poronhoidolle tärkeiden, luonnontilaisten vanhojen metsien säästäminen tai varovainen käsittely säilyttäisi poronhoidolle tärkeitä laidunmetsiä.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 1€ 1 kuukausi