Torstai, 23.11.2017 
Ismo
Maakunta

Joensuu pilottina joukkoliikenteen reaaliaikaisen tiedon jakelussa

  • Karjalainen

Liikennevirasto on käynnistänyt pilotin, jossa testataan valtakunnallisen bussi- ja junaliikenteen reaaliaikatiedon vastaanottoa ja jakelua. Sen myötä joukkoliikennettä käyttävä tietää nykyistä paremmin, missä odotettu bussi tai juna kulkee juuri tällä hetkellä.

Pilottikaupungeiksi on Joensuun ohella ilmoittautunut Jyväskylä, Lahti, Oulu ja Lappeenranta.

Pilotin tavoitteena on selvittää, mitkä ovat reaaliaikatiedolle asetettavat vaatimukset, miten tätä tietoa voidaan tuottaa ja miten se voidaan linkittää staattiseen aikataulutietoon. Lisäksi pilotissa selvitetään, mitä vaatimuksia reaaliaikatietoa tuottaville järjestelmille tulee asettaa ja millaisia reaaliaikadatan tarkistustyökaluja tarvitaan.

Pilotin myötä saadaan myös tietoa siitä, millä keinoin voidaan toteuttaa ja julkaista valtakunnallista joukkoliikenteen reaaliaikaista informaatiota ja häiriötietoa. Reaaliaikainen informaatio on yksi keskeisimmistä tietotarpeista MaaS-palveluja kehitettäessä.

Pilotti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Digitransit-hankkeen kanssa eli samanaikaisesti HSL:n reittiopas.fi sekä Liikenneviraston Matka.fi -uudistusten kanssa.