Sunnuntai, 19.11.2017 
Elisabet, Liisa
Maakunta

Lautakunta hyväksyi Kevätniemen kaavamuutoksen

  • Karjalainen
Lieksan ja Nurmeksen yhteinen tekninen lautakunta esittää Lieksan kaupunginhallitukselle Kevätniemen biojalostamon ja teollisuusalueen asemakaavamuutoksen hyväksymistä lukuunottamatta kaavan läntisintä Surpeenvaaraan rajoittuvaa osaa, johon kaavassa oli mahdollistettu teollisuustontti.

Kaavan tavoitteena on muun muassa mahdollistaa Green Fuel Nordcin Lieksaan suunnitteleman biojalostamon ja -terminaalin rakentaminen liikennejärjestelyineen sekä mahdollistaa Binderholz Nordicin Vapo:lta ostaman sahan puuvarastokentän rakentaminen.

Kaavamuutos koskee aluetta, joka on ollut jo pitkään teollisessa käytössä, mihin uusi kaava-alueen laajennus ei juurikaan tuo muutosta. Alueen kehittäminen on yksi Lieksan kaupungin uuden strategian keskeisimmistä tavoitteista.