Lauantai, 25.11.2017 
Kaija, Kaisa, Katri
Maakunta

Raatekankaan eritasoliittymän valmistelevat työt alkavat - vaikuttaa liikennejärjestelyihin

  • Petteri Ruotsalainen


Raatekankaan eritasoliittymän rakennustyöt vaikuttavat liikennejärjestelyihin valtatie 6:n sekä Raatekankaantien ja Salpakankaankadun liittymässä. Rakennustyöt alkavat valmistelevilla töillä tällä viikolla. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuun alussa.

Rakentaminen aiheuttaa tilapäisesti haittaa ajoneuvoliikenteelle sekä melu-, pöly- ja tärinähaittaa lähialuille, tiedottaa Pohjois-Savon ely-keskus. Rampit rakennetaan ensin ja valtatien liikenne siirretään työn ajaksi rakennetuille rampeille. Siltapaikat voidaan rakentaa
liikenteeltä syrjässä. Katuverkon liikenne johdetaan kiertotiellä ohi siltatyökohteiden.

Rakennustyön takia joudutaan yleistä liikennettä ohjaamaan ja rajoittamaan työn etenemisen tahdissa. Tilapäiset liikennejärjestelyt kiertoteineen ovat käytössä syksyyn 2018 saakka.

Hankkeessa rakennetaan kiertoliittymä ja kaksi siltaa ajoneuvoliikenteelle sekä neljä alikulkusiltaa jalankulku- ja pyöräliikenteelle. Lisäksi parannetaan valtatie 6:ta noin 1,6 km:n matkalla.

Raatekankaantie ja Salpakankaankatu levennetään nelikaistaisiksi ja kaksiajorataisiksi välillä Lukkotie–Salpakatu ja katuliittymien kanavointeja ja liikennevalo-ohjauksia lisätään. Jalankulku- ja pyöräilyväyliä Raatekankaan ja keskustan välillä parannetaan. Kaikki rakennettavat tieosuudet päällystetään.

Eritasoliittymä valmistuu marraskuussa 2018. Hanke toteutetaan Pohjois-Savon ely-keskuksen ja Joensuun kaupungin yhteisrahoituksella. Ely-keskus toimii rakennuttajana. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 9,3 miljoonaa euroa. Pääurakoitsija on Oteran Oy.