Perjantai, 25.5.2018 
Urpo
Maakunta

Ellin puukerrostalon luvista päätetään keskiviikkona - Päätösesitys myönteinen "riskeistä huolimatta"

  • Marita Jalkanen
Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta päättänee Suomen tähän asti korkeimman, 14-kerroksisen puukerrostalon rakennusluvasta keskiviikkona.

Pääsääntöisesti rakennusluvan myöntämisestä päättää Joensuussa rakennustarkastaja, mutta hän voi tuoda laajamerkityksellisen asian rakennus- ja ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Rakennustarkastaja tuo opiskelija-asuntoyhtiö Joensuun Ellin puukerrostalon rakennusluvan lautakunnan päätettäväksi muun muassa hankkeen poikkeuksellisen vaativuuden takia. Joensuussa ei esimerkiksi ole aiempaa käyttökokemusta yli kaksikerroksisten puukerrostalon toimivuudesta ja pitkäaikaiskestävyydestä.

Suomessa ole myöskään ole suunnittelijoita, joilla olisi aiempaa kokemusta vastaavan tyyppisen kohteen puurakenteiden suunnittelusta.

Lautakunnan esittelijänä toimivan rakennustarkastajan arvion mukaan hanke sisältää erinäisiä, muun muassa rakenteiden pitkäaikaiskestävyyteen ja kosteuselämiseen liittyviä riskejä. Päätösesitys on, että Ellille myönnetään rakennuslupa esille tuoduista riskeistä huolimatta.

Rakennusvalvonta edellyttää rakentamisen laadun varmistamiseksi Ellin hankkeessa useita niin sanottuja erityismenettelytoimenpiteitä. Muun muassa rakennustyölle, rakennusosien valmistukselle ja asennukselle pitää tehdä ulkopuolinen tarkastus.