Tiistai, 25.9.2018 
Kullervo
Maakunta

Järjestöstara -palkinto vapaaehtoisille monikulttuurisuustyöntekijöille

  • Karjalainen
  • Elli Vuorio
Anni Rannikko Anni Rannikko

Vuoden 2017 JärjestöStara on monikulttuurisuustyö. Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE luovuttaa palkinnon kolmella aktiiviselle monikulttuurisuustyön vapaaehtoistoimijalle Hossein Ahmedille, Mitro Hyväriselle ja Anni Rannikolle.

Yhteisötila Aavan vapaaehtoistoimija Hossein Ahmedi on omalla aktiivisuudellaan paitsi auttanut niin farsin kuin darin puhujia sekä muita uusia suomalaisia löytämään yhdistyksien palveluita ja toimintaa. Hän on ollut Yhteisötila Aavassa vapaaehtoisena viikoittaisella tai välillä jopa päivittäisellä tasolla vuonna 2017, ja tämä vapaaehtoisuus on ollut suurelta osin hänen oman aloitteellisuutensa tulosta.

Mitro Hyvärinen on ollut Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys Jomonin aktiivinen vapaaehtoinen jo useita vuosia ja viimeisen vuoden myös yksi JoMonin hallituksen jäsenistä. Tämän lisäksi Mitro on

toiminut myös muissa verkostoissa ja järjestöissä sekä järjestänyt erilaisia monikulttuurisia tapahtumia Joensuussa. Perustelujen mukaan Mitrolla on aina aikaa auttaa niitä ihmisiä, jotka eivät tunnu saavan apua muualta.

Aktiivinen toimija ja toiminnan mahdollistaja Anni Rannikko on monen yhdistyksen, kuten muun muassa Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistyksen ja Pohjois-Karjalan Seta Hobilesin luottohenkilö.

Rannikko on yhdistystoiminnassa mukana vapaa-ajallaan, työnsä ja tutkimuksensa ohella. Hän ottaa asioita vapaaehtoisesti ja aktiivisesti hoidettavakseen. Lisäksi hänellä on aikaa neuvoa muita, kun apua tarvitaan.

JärjestöStara -palkinto on Pohjois-Karjalan Järjestöasiain neuvottelukunta JANEn myöntämä palkinto, joka luovutetaan vuosittain henkilölle tai taholle, joka on omalla toiminnallaan edesauttanut, innostanut ja rakentanut yhteistyötä järjestön/järjestöjen toiminnan mahdollistamiseksi maakunnassa.