Torstai, 22.3.2018 
Vihtori
Maakunta

Kolille hurjat tavoitteet: matkailijamäärä kymmenkertaiseksi vuoteen 2050 mennessä

  • Juho Lintula
  • Jarno Artika

Lieksan kaupunki ja Juuan kunta pyrkivät mahdollistamaan Kolin voimakkaan kehittämisen. Tavoitteena on, että vuoteen 2050 mennessä sekä matkailijoiden että vuodepaikkojen määrä alueella voisi olla kymmenkertainen nykyiseen verrattuna.

Tavoitteena on mahdollistaa peräti 2 000 uuden työpaikan luominen alueelle. Pysyvä ja osa-aikainen asuminenkin halutaan kolminkertaistaa.

Lieksan kaupunki ja Juuan kunta käynnistivät huhtikuussa 2017 Kolin ydinalueen ja laajan vaikutuspiirin tulevaisuutta ideoivan ja ohjaavan kehittämissuunnitelman - Kolin ison kuvan laatimisen vuoteen 2050.

Suurinta osaa kasvusta ja uudesta matkailurakentamisesta tavoitellaan Ahmovaaran, Kolin kylän ja Loma-Kolin väliselle vyöhykkeelle, mutta uusia toimintoja tavoitellaan myös Juuan ja Lieksan keskustaajamiin, Paalasmaalle, Nunnanlahteen ja Vuonislahteen.

Työ käynnistettiin matkailijoille ja muille alueen kävijöille suunnatulla ideakyselyllä. Kesän ja alkusyksyn aikana on tavattu myös Kolin toimijoita ja potentiaalisia investoreita.

Alkukesällä järjestettiin Kolin kylällä yrittäjä- ja asukasillat, joissa keskusteltiin Kolin tulevaisuuden näkymistä, kehittämispotentiaalista sekä pohdittiin ideoita alueen kehittämiseksi. Ideoinnin tuloksena piirrettiin Kolin ja Pielisen altaan kehittämisnäkymiä kartoille.

Kehittämisideoita kerätään seuraavaksi Pielisen ympärillä järjestettävällä kyläkierroksella. Kylien asukkaille ja mökkiläisille suunnatuissa tilaisuuksissa on mahdollisuus kertoa, mitä kylissä tulisi kehittää ja mikä on eri alueiden rooli koko Pielisen altaan tulevaisuuden kannalta.

Keskustelu- ja ideointitilaisuuksia järjestetään viikolla 42 Ahmovaarassa, Nunnanlahdessa, Vuonislahdessa, Kolin kylällä ja Paalasmaalla.

Tavoitteena on, että Kolin iso kuva 2050 -suunnitelma valmistuu vuodenvaihteen tienoilla. Kehittämissuunnitelma on tarkoitus viedä alkuvuodesta 2018 Juuan ja Lieksan päättäjien käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.