Sunnuntai, 15.9.2019 
Sirpa
Maakunta

Pahankalansuolle turvelupa 57 hehtaarin alueelle

  • Karjalainen

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 9.7 antamallaan päätöksellä myöntänyt Kuopion Energia Oy:lle luvan Juuan kunnassa sijaitsevan Pahankala-Palokankaansuon turvetuotantoon 57,2 hehtaarin suuruiselle alueelle.

Lupa on hylätty Palokankaansuon kahden lohkon osalta (23,4 ha). Lisäksi on myönnetty lupa biopolttoaineiden käsittelyyn ja varastointiin.

Turvetuotantoalueen kuivatusvedet tulee käsitellä kahdella ympärivuotisesti käytössä olevalla pintavalutuskentällä, joiden tulee saavuttaa seuraavat puhdistustehot: kiintoaine ja kokonaisfosfori 50 prosenttia ja kokonaistyppi 20 prosenttia.

Hakemuksen mukaisten vesiensuojelurakenteiden rakentaminen voidaan aloittaa ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista asetettavaa 5 000 euron suuruista vakuutta vastaan.

Turvetuotantoalueen kuivatusvesien vaikutuksia tulee seurata Petäisjoessa.

Luvan saajan on maksettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä 700 euroa kalatalousmaksua Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle käytettäväksi vesistöön johdettavien päästöjen vaikutusalueen kalastolle ja kalastukselle aiheutuvan haitan ehkäisemiseen.

  • Kuuntele Iskelmä Rexiä verkossa
  • Kuuntele Radio City Joensuuta verkossa