Maanantai, 10.5.2021 
Aino, Aini, Aina
Maakunta

Jukajärven valuma-alueen vedenlaatu parantunut selvästi

  • Karjalainen
-  Tulokset eivät ole rohkaisevia, vaan ne toimivat.

Näihin sanoihin kiteyttää Karelia-ammattikorkeakoulun limnologi Tarmo Tossavainen viitisen vuotta tehtyjen vedenlaadun mittausten annin Ruukkisuon ja Linnunsuon rakennetuilla kosteikolla.

Kosteikot kuuluvat Jukajoen ja -järven valuma-alueen laajoihin kunnostuksiin, joihin viime kesän alussa saatiin kolmen vuoden jatko 200 000 euron rahoituksella.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Valuma-alueen ongelmana eivät ole olleet ravinteet, vaan kiintoaineet, happamuus ja raskasmetallit. Vesien pH-arvot ovat parantuneet kunnostustoimien ansiosta huomattavasti, mikä näkyy nyt pohjaeliöstön ja kasvillisuuden elpymisenä.

-  Vesiin on ilmestynyt surviaissääskiä ja sudenkorentoja, jotka puolestaan houkuttelevat paikalle lintuja. Viime kesänä Linnunsuon kosteikolla parveili yhtä aikaa 1  500 tervapääskyä ja yli tuhat haarapääskyä, lintuharrastaja Harri Kontkanen kertoo.

Jukajärven huono tila on ollut tiedossa jo pitkään, ja aikaisemmin mietittiin, millä konsteilla sen mutainen pohjasedimentti saataisiin kuntoon.

-  Sitten ymmärrettiin, ettei järvenpohjan kunnostus auta välttämättä lainkaan, vaan pitää keskittyä siihen, mistä happamuus ja metallit pääsevät järveen sekä pyrkiä jatkossa estämään se, hankkeen todellinen puuhamies ja Selkien kyläyhdistyksen puheenjohtaja Tero Mustonen kertoo.

Niinpä nyt on tartuttu toimeen myös metsätalousalueilla. Tavoitteena on yhdistää metsätalouden tuotot ja vesiensuojelu. Kunnostustöitä tehdään maanomistaja Vesa Antikaisen tilalla, jonka suuruus on vajaat 70 hehtaaria.

Erityisesti Kissapuro tuo Jukajärveen kiintoaineita. Siihen on rakennettu uusi uoma, jossa on ja johon tulee melko runsaasti pohjapatoja, jotka nostavat veden virtausta. Osa vedestä ohjataan edelleen kulkemaan vanhaa uomaa pitkin laskeutusaltaaseen, johon kiintoaineet kerääntyvät ja josta ne aika ajoin kaivetaan pois.

Näin Jukajärveen Kissapuroa pitkin päätyvän veden laadun pitäisi parantua ja sen happamuuden laskea. Samalla puuston kasvun odotetaan paranevan.

Kuvassa maanomistaja Vesa Antikaisen mailla Otso-metsäpalvelujen Janne Raassina (keltainen takki), hänen vierellään Tero Mustonen sekä edessä oikealla hankkeeseen tutustumassa käyneen Pro Puruvesi -liikkeen puheenjohtaja Reijo Jantunen.

Lue lisää torstain Karjalaisesta.

Kiinnostuitko? Klikkaa ja kokeile Digi-Karjalaista 1€ 1 kuukausi