Lauantai, 22.9.2018 
Mauri
Talous

Hiilinielu-taistossa jälleen ratkaiseva päivä – Tiilikainen hakee Suomelle lisäjoustoja viime hetkellä

  • STT
Suomi yrittää hakea viime hetken helpotuksia metsien hiilinielulaskelmiin EU:n ympäristöministerien kokouksessa Luxemburgissa.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) mukaan Suomi ei ole vielä tyytyväinen pöydällä olevaan malliin, vaan Suomelle haetaan esitettyä isompaa liikkumavaraa.

EU-maiden odotetaan sopivan perjantaina pelisäännöistä, joilla metsien hiilinielut otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa. Tavoitteena on varmistaa, että maankäyttö ei aiheuta päästöjä, vaan maat ja metsät säilyvät hiilinieluina.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Jo nyt näyttää selvältä, että metsien tulevaa käyttöä tullaan vertaamaan vuosiin 2000–2009. Vertailu on Suomen hallituksen mielestä ongelmallinen, koska metsien hakkuita aiotaan lisätä lähivuosina tuntuvasti.

Viron johdolla laskentaan ollaan jättämässä liikkumavaraa, jotta maat saataisiin paremmin samalle viivalle. Kompensaatio olisi 360 miljoonaa hiilidioksiditonnia kymmenen vuoden ajalle. Liikkumavara vastaa kymmentä prosenttia EU:n keskimääräisestä vuosittaisesta hiilinielusta vuosina 2000–2009.

–  Sillä ajatuksella kokoukseen lähden, että siellä vielä muutosta haetaan. Suomen metsät tulevat olemaan joka tapauksessa yksi suurimpia Euroopan hiilinieluja, Tiilikainen kertoi puhelimitse matkalla lentokentälle.

Suomi hakkasi metsän kasvusta noin 65 prosenttia vuosina 2000–2009. Hakkuiden arvioidaan kasvavan 70–75 prosenttiin kasvusta.

"Suomen kaikki toiveet tuskin toteutuvat"

Vanhempi EU-virkamies arvioi torstaina, että pöydällä olevassa Viron kompromissiesityksessä on jo löydetty herkkä tasapaino metsäisten ja vähemmän metsäisten maiden välille.

Tasapainoa ei haluta horjuttaa, jotta EU-maat saisivat päätöksen perjantaina aikaan. Ratkaisun on hänen mukaansa siksi oltava hyvin Suomi-spesifinen.

Kompensaatioista ei haluta liian anteliaita, jotta ulkopuoliselle maailmalle ei välitetä kuvaa vastuuttomasta ilmastopolitiikasta. Maankäytön taselaskenta on osa Pariisin ilmastosopimusta, eikä EU halua viestittää, että metsää saisi hakata miten paljon tahansa ilman seurauksia.

Metsien ja maankäytön tilastoinnilla EU on toimeenpanemassa Pariisin ilmastosopimusta. Hiilinielujen ja kasvihuonekaasupäästöjen pitäisi olla tasapainossa vuosisadan loppupuolella.

EU ei ole rajoittamassa sitä, kuinka paljon Suomessa hakataan metsiä. Suomessa on noin miljoona metsänomistajaa, jotka päättävät vastaisuudessakin metsiensä myynnistä.

Nyt valmistellussa taselaskennassa kyse on siitä, että EU rohkaisee jäsenmaita pitämään huolta metsien säilymisestä hiilinieluina. Joustomekanismeja voisi käyttää vain, jos metsiä hakataan valtiossa kestävästi eli vähemmän kuin mikä metsien vuotuinen kasvu on.

–  Nyt on kyse ainoastaan siitä, miten tiettyjä päästövähennystavoitteita saavutetaan. Hakkuutaso määrittyy markkinoilla, Tiilikainen sanoo.

Valtion pitäisi avata kukkaron nyörejä siinä vaiheessa, jos annettu liikkumavara ei enää riitä. Vaihtoehtona olisi esimerkiksi ostaa hiilinielukiintiöitä muilta mailta tai vähentää päästöjä lisätoimilla.

Tiilikainen ei halunnut torstaina arvioida, voisiko tällainen tilanne tulla eteen Suomelle.

–  Nyt keskitytään neuvotteluun ja siihen, että pystytään vielä liikkumaan puheenjohtajan (Viro) esityksestä.

Ministerineuvoston kannan jälkeen neuvottelut jatkuvat vielä neuvoston, parlamentin ja komission kesken.