play

Korkeakoulutetut naiset kokevat perhevapaan vaikuttaneen kielteisesti urakehitykseen

STT

Perhevapaiden työuravaikutukset koskevat lähinnä naisia, jotka käyttävät suurimman osan perhevapaista. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan naisista enemmistö koki, että perhevapaa ei vaikuttanut työuraan. Korkeakoulutuetut naiset kokivat perhevapaan kuitenkin vaikuttaneen kielteisemmin palkkaan ja uramahdollisuuksiin kuin muut naiset. He myös jättivät yleisemmin etenemismahdollisuudet käyttämättä hoivavastuiden vuoksi verrattuna muihin naisiin tai miehiin.