play

Siun sote perustaa osakeyhtiön Etelä-Savon ja Keski-Suomen kanssa

Kuva: Niko Jouhkimainen

Timo Riistaniemi

Siun sote perustaa osakeyhtiön yhdessä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essote) kanssa ja maksaa vuoden 2020 investointivaroista yhtiön osakashinnan, enintään 105 000 euroa, 33,3 prosentin osakeosuudestaan.