play

Penttilä

Toimitus

Penttilänrannan uuden kaupunginosan rakentaminen entiselle saha-alueelle on pääsemässä todella vauhtiin.