Keskiviikko, 14.11.2018 
Iiris
Koti ja perhe

Vanhusten yksinäisyys on harvinaisempaa kuin luullaan

  • Terhi Nevalainen

Vanhuuden yksinäisyydestä on puhuttu Suomessa paljon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimpien lukujen valossa yksinäisyys ei kuitenkaan ole läheskään kaikkia ikäihmisiä koskeva ongelma.

THL:n mukaan 80–84-vuotiaista miehistä 69 ja naisista 59 prosenttia ei koe itseään lainkaan yksinäisiksi. 19 prosenttia miehistä ja 31 prosenttia naisista ilmoittaa kokevansa yksinäisyyttä toisinaan.

Syvää, lähes päivittäistä yksinäisyyttä kokee miehistä 13 ja naisista 10 prosenttia.

Yli 85-vuotiaissa yksinäisyyttä kokevien osuus kasvaa hieman. Tämänkin ikäisistä yli puolet ilmoittaa, että ei koe yksinäisyyttä lainkaan.

Vanhusten yksinäisyyttä tutkinut tutkija Elisa Tiilikainen Itä-Suomen yliopistosta katsoo, että vanhusten yksinäisyydestä puhutaan liian usein kaikkien vanhojen ihmisten ongelmana.

– Syvä yksinäisyys koskettaa hyvin pientä osaa vanhuksista. Tilanteeseen liittyy monesti fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen. Usein kyse on kaikkein huonokuntoisimmista vanhuksista, Tiilikainen sanoo.

Tiilikainen on perehtynyt vanhusten yksinäisyyteen sekä kuluneena vuonna Helsingin yliopistossa tarkastetussa väitöskirjatutkimuksessaan että osana Itä-Suomen yliopiston Suomalaisten yksinäisyys -hanketta. Hän korostaa, että useimmilla vanhuksilla myös sosiaalinen elämä sujuu iästä huolimatta tyydyttävällä tavalla.

– Useimmin yksinäisyys liittyy juuri terveyden heikkenemiseen sekä taloudellisiin ongelmiin. Rahan puute heikentää osallistumis- ja yhteydenpitomahdollisuuksia etenkin kunnon heiketessä, Tiilikainen toteaa.

 Julkisessa keskustelussa osoitetaan usein syyttävällä sormella aikuisia lapsia ja muita omaisia, jotka unohtavat vanhukset yksin omiin oloihinsa. Tiilikainen ei tätä syyllistämistä hyväksy.

– Tutkimusten mukaan vanhukset saavat edelleen kaikkein eniten apua juuri omilta perheenjäseniltä. Suomessa on edelleen vahva perhekulttuuri, Tiilikainen sanoo.

Lue lisää yksinäisyydestä lauantain Karjalaisesta.