Torstai, 15.11.2018 
Janika, Janita
Luonto ja erä

Liperissä kuulemistilaisuus luonnonsuojelusuunnitelmasta keskiviikkona

  • Karjalainen
Liperissä laaditaan alueelle luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Tarkoituksena on etsiä kohteita, jotka lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja edistävät vesiensuojelua. Maanomistajat voivat tällöin halutessaan hakea kohteille EU:n ympäristötuen erityistukea.

Esimerkiksi metsälaitumet, kukkakedot, pellon ja metsän reunavyöhykkeet, peltojen puu- ja kivisaarekkeet, kosteikot, lähteet, purot ja lintujen levähdys- ja ruokailupaikat voivat olla tällaisia kohteita.

Suunnittelualue käsittää maatilat, jotka sijaitsevat Telmonselän, Kirkkosalmen ja Heposelän peltovaltaisilla valuma-alueilla.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Suunnitelman teko aloitetaan yhteisellä tiedotustilaisuudella keskiviikkona 25.6. klo 10 alkaen Liperin koulun Penttilä-salissa (Koulukuja 1). Suunnitelmaan liittyvät maastokartoitukset alkavat kesä-heinäkuun vaihteessa.

Nyt tehtävä yleissuunnitelma on järjestykseltään kolmastoista Pohjois-Karjalassa.