Lauantai, 17.11.2018 
Einari, Eino
Luonto ja erä

Ely-keskus: Oriveden kaavaluonnos vaarantaa saimaannorppien elinympäristön

  • Karjalainen
Rääkkylän kunnan laatima Oriveden rantaosayleiskaavaluonnos on lainvastainen ja vaarantaa uhanalaisen saimaannorpan elinympäristön, toteaa Pohjois-Karjalan ely-keskus.

Ely-keskuksen mukaan kaava ei täytä ranta-alueiden kaavoitusta koskevia sisältövaatimuksia.

Kaava ei myöskään edistä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista luontoarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säilymisen ja loma-asumisen viihtyisyyden osalta.

Mainos alkaa
Mainos päättyy

Lisäksi maakuntakaavan ohjausvaikutus on sivuutettu, ely-keskus huomauttaa.

Myös luontoselvitys tulisi päivittää, sillä kaavaluonnoksen mukainen ratkaisu ei ota riittävästi huomioon alueen luonto- ja maisema-arvoja eikä turvaa uhanalaisen saimaannorpan elinympäristöjen säilymistä. Kaava-alueelle on, rannan todellisesta rakennettavuudesta riippumatta, osoitettu rakennusoikeutta viisi rakennuspaikkaa rantakilometriä kohti.

Ely-keskuksen mielestä luontoarvoiltaan herkille alueille tai saariin tulee osoittaa vähemmän rakennusoikeutta.